- Co jest szybsze od cygana uciekającego z twoim telewizorem?
- Cygan uciekający twoim samochodem.