Chuck ma wyostrzone wszystkie zmysły. Do tego stopnia, że widzi muzykę i słyszy obrazy.